GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG EIB/KNX

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG EIB/KNX

GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG EIB/KNX Trong công nghệ Nhà thông minh, các thiết bị thông minh theo tiêu chuẩn EIB/KNX được liên kết với nhau thông qua một dây cáp đôi duy nhất với điện áp 24VDC (cáp EIB). Các thiết bị liên lạc với nhau bằng cách gửi tin theo địa chỉ định […]

Enter your keyword